ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάριο: Η Θετική Ψυχολογία στην διαχείριση του άγχους

Θεματολογία Σεμιναρίου

Μαθαίνοντας για το άγχος
Τι χαρακτηριστικά έχει το άγχος;
Μπορεί το άγχος να με βοηθά;

Συνεχεια