Η κατάθλιψη είναι μια κοινή ψυχική διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από μια περίοδο έντονων αρνητικών συναισθημάτων, έλλειψη ενδιαφέροντος, ανηδονία (=έλλειψη άντλησης ευχαρίστησης), αισθήματα ενοχής και χαμηλής αυτοπεποίθησης, διαταραχές του ύπνου και της κανονικής όρεξης, απώλεια ενέργειας αλλά και δυσκολία στην συγκέντρωση. Βέβαια, δεν παρουσιάζουν όλα τα άτομα τα ίδια συμπτώματα. Η κατάθλιψη μπορεί από παροδική να γίνει μια χρόνια κατάσταση, εμποδίζοντας την λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής του ατόμου αλλά και σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις να οδηγήσει ακόμη και στην αυτοκτονία.