ΑΠΩΛΕΙΑ - ΠΕΝΘΟΣ

Ο θάνατος και τα στάδια του πένθους

Ο θάνατος και η διαδικασία του πένθους σίγουρα δεν είναι εύκολο θέμα προς συζήτηση, μιας και οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτού του είδους τα βιώματα είναι πολλοί και προς ανάπτυξη. Η ζωή είναι ένα ακόμη πιο περίπλοκο θέμα, που πολλές φορές μάς παρασύρει συνειρμικά στο να της δίνουμε μια πιο φιλοσοφική ερμηνεία στην προσπάθειά μας να αντιληφθούμε έστω και λίγο την έννοια «ζωή». Συνεχεια